Dostęp do mt-box.org

Dostęp do mt-box.org
Cena: 259.00 PLN
Dostęp do mt-box.org jest usługą pozwalającą na uzyskanie dostępu w postaci loginu i hasła do zasobów mt-box.org bogatego w pliki flash do urządzenia MT-Box, UFS2/UFS3 Tornado, N-Box, PowerFlasher
Limity: 5 plików / dzień (bez limitu wielkości)
Okres dostępu: 12 miesięcy od daty aktywacji konta
Realizacja: po otrzymaniu płatności dostęp aktywowany jest zdalnie na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego