Kabel VK 207i do UB 4.0

Kabel VK 207i do UB 4.0
Cena: 19.00 PLN
Obsługiwane modele:
VK 207i