Wtyk do telefonu LG KG800 18-pin

Wtyk do telefonu LG KG800 18-pin
Cena: 9.00 PLN
Wtyk pasuje do modeli:
 • LG KE260 KE600 KE770 KE800 KE810 KE820 KE830 KE850 Prada KE970 Shine KG77 KG77 KG90 KG90c KG98 KG99 KG195 KG200 KG270 KG300 KG320 KG328 KG330 KG800 CHOCOLATE KG810 KG820 KG830 KG900 KG920 KU250 KU311 KU580 KU800 KU811 KU990 Viewty L600v LX150 MG800 MG800c MG810C MG810d MX800 VX8500 VX8600 VX9900
 • LG CF360
 • LG CF750
 • LG KF750
 • LG KF755
 • LG KF757
 • LG KT520
 • LG KT525
 • LG KS500
 • LG KU580
 • LG TU750
 • SAGEM my730C
 • SAGEM my750X
 • SAGEM my850C