Home » Czarna lista

Czarna lista

Piotr Piątek, zam. Kochanów
Dług 4530 zł + odsetki
Sygn. akt V GNc 5201/10/S - nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Informujemy, iż możliwe jest usunięcie z w/w listy. Wystarczy uregulować swój dług :)