Home » Czarna lista

Czarna lista

Roman Stich, zam. Kraków
Dług 5132 zł + odsetki, dopisany do Krajowego Rejestru Długów
Sygn. akt X Cupr 597/07/S

Piotr Piątek, zam. Kochanów
Dług 4530 zł + odsetki
Sygn. akt V GNc 5201/10/S - nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Informujemy, iż możliwe jest usunięcie z w/w listy. Wystarczy uregulować swój dług :)