Home » Jak zdjąć blokadę sieci w telefonie Siemens S55

Jak zdjąć blokadę sieci w telefonie Siemens S55

Telefon jest zablokowany, jeśli po włożeniu karty sim i włączeniu aparatu zobaczymy komunikat disabled! NETWORK LOCK. Do usunięcia tego ograniczenia możemy użyć np. Klipa Siemens. My posłużymy się Uniwersalnym Boxem 4.0 i oprogramowaniem PC.

Będziemy potrzebować
-Siemens FREIA v18
-Uniwersalny Box 4.0 i kabel Siemens C55 / S55

Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana. Wyjmij kartę sim i podłącz kabel do telefonu.
Otwórz program Siemens FREIA, wejdź do Configuration Functions, wybierz Bootcore bug i wciśnij OK.


Wybierz model z rozwijanego menu - S55 w tym przypadku.Wybierz Unlocking Functions a następnie Direct unlock no map is saved i wciśnij Use original IMEI.
Jak widać program ma więcej funkcji - np. naprawa IMEI, zakładanie blokday simlock.
Poza tym może zczytać firmware, bootcore EEPROM1, EEPROM2 i wgrać flasha w formacie FLS.


W oknie dialogowym zobaczymy:
COMM_LoadBoots : selected phone family is 9
COMM_IsBootRunning : bootcode does not seem to be running
COMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ...

Musisz szybko wcisnąć POWER ON w telefonie (przycisk z czerwoną sluchawką), ale telefon nie może się włączyć.
Gdy wciśniesz power on, w oknie dialogowym zobaczysz:COMM_LoadBoots : phone is powered on
COMM_LoadBoots : internal loader version is 01.00
COMM_LoadBoots : EEPROM IMEI is 35108351548262
COMM_LoadBoots : original IMEI is 35108351548262 (locked)
COMM_LoadBoots : found SIEMENS S55 lg3 v16 (1)
COMM_LoadBoots : flash ids are 00898854 [00890016] - 5489
COMM_LoadBoots : phone ids are C2E26AAE [C2E26AAE]
O.K.

Telefon został odblokowany.