Home » Tunning programowy telefonów Nokia z rodziny DCT-3

Tunning programowy telefonów Nokia z rodziny DCT-3

Na czym to polega ? Samo słowo tunning jest zapożyczone ze świata samochodów i oznacza przeróbkę danego przedmiotu tak, by wyróżniał się od seryjnie produkowanych modeli. Oto sedno całej sprawy, tunning oprogramowania można podzielić na kilka grup tzn.:

 • Zmiana dzwonków.
 • Zmiana grafiki.
 • Zmiana wyglądu ogólnego czcionek
 • Zmiana wyświetlania na INVERSE (czyli negatyw)
 • Poprawienie sum kontrolnych oprogramowania.
 • Załadowanie oprogramowania oraz jego uruchomienie w telefonie.

  Cały przedstawiony tutaj proces zastosować można do każdego telefonu Nokia DCT3 - my posłużymy się telefonem nokia 3210. Do tunningu można użyć backupu zrobionego z telefonu za pomocą flashera lub użyć już gotowych plików bazowych zapisanych w formacie fls.

  Opis ten będzie się różnił od pozostałych gdyż podzielony zostanie na kilka etapów, z których każdy stanowi autonomiczną część i można go pominąć - oczywiście chodzi o procesy tunningu, a nie wgrywania bądź odczytywania zawartości pamięci flash.

  Proszę pamiętać, iż każdy proces tunningowy zakończy się niepowodzeniem, jeśli przed załadowaniem pliku do telefonu nie skorygujemy sum kontrolnych. Wtedy na wyświetlaczu zobaczymy napis CONTACT SERVICE.

  Drogi czytelniku. Jeśli kiedykolwiek nie pracowałeś z programami typu Nokia Flasher, to po przeczytaniu niniejszego tekstu musisz sobie zdawać sprawę, iż opis ten jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników i jakikolwiek błąd w wykonywaniu procedur tu opisanych może doprowadzić do trwałego uszkodzenia twojego telefonu. My nie nie bierzemy odpowiedzialności za tego typu wypadki.

  Aby wykonać tunning oprogramowania potrzebne będą:

  Hardware:
 • Nokia Flasher 1.00
 • Kabel MBUS lub Nokia MBUS konwerter
  Software:
 • Backup pamięci tj. flash (lub plik bazowy)
 • PPMEDIT v1.0a
 • Rolis flasher 4.71
 • ChkFixer
 • Dejan NCALC
 • G3nOlite 1.6

  Programy do pobrania:
  PPM Edit v1.0a
  Rolis flasher 4.71
  ChkFixer
  Dejan NCALC
  G3n0lite v1.6

  Jak dokonać zmiany dzwonków

  Możliwe jest wykasowanie całkowite obecnie istniejących dzwonków w telefonie i zastąpienie ich nowymi, a nawet dodanie kilkudziesięciu dodatkowych.
  Uruchamiamy program PPMEDIT 1.0a  Z pozoru niewielka aplikacja kryje w sobie potężne narzędzie do tunningu Nokii. Naciskamy na przycisk z trzema kropeczkami. Otwiera się okno dialogowe a my wybieramy uprzednio zgrany backup (plik bazowy), na którym będziemy dokonywać operacji.  Po prawidłowym załadowaniu pliku program pokazuje nam wszystkie dane dotyczące zawartości pamięci flash.  i aktywuje przyciski dotyczące opcji tunningowych.
  Naciskamy przycisk RINGTONES.
  Otwiera nam się okno Ringtones, w którym będziemy edytować dzwonki. Po lewej stronie okna widzimy nazwy obecnie załadowanych melodyjek. Po prawej znajduje się gotowy dzwonek rozpisany na różne formaty.  Aby pozbyć się jakiegoś dźwięku z listy, należy zaznaczyć go i nacisnąć przycisk DELETE. W ten prosty sposób można pozbyć się wszystkich dzwonków. Proszę zwrócić szczególną uwagę na dolną część listy. Znajdują się tam dźwięki o nazwach mcu_ringtone. Są to dźwięki powiadamiania SMS, braku ładowania etc. Jeśli chcemy je edytować, nie wolno zmieniać ich nazw!!! Znaczenia przycisków Play i Stop nie trzeba chyba nikomu wyjaśniać. Przycisk Load służy do ładowania pojedynczych dzwonków. Save as ma taką samą funkcje jak standardowy przycisk o tej samej nazwie w systemie Windows. Save all to bardzo użyteczny przycisk - pozwala na zapisanie całej obecnie widocznej listy dzwonków do pliku za jednym razem.
  Najważniejszy przycisk Add, czyli Dodaj - po jego naciśnięciu na liście dzwonków ukazuje nam się dodatkowy dźwięk o nazwie Untitled czyli Bez nazwy.  Aby zrobić z niego dźwięk naciskamy przycisk Load i ukazuje nam się okno dialogowe wyboru pliku.  Zaznaczamy żądany plik i naciskamy Otwórz. Efekt jest następujący  W miejscu w którym do tej pory znajdował się dźwięk Untitled mamy teraz wybrany przez nas dźwięk. Operacje tą powtarzamy do uzyskania żądanej ilości dzwonków - max 80.
  Jeżeli jesteśmy pewni, iż wszystkie dzwonki zostały już wyedytowane naciskamy przycisk OK a program wraca do stanu początkowego.  Zmiana grafiki
  Istnieje możliwość właściwie dowolnego operowania grafiką w telefonach Nokia.
  Podczas edytowania grafiki nadal będziemy korzystać z programu PPMEDIT 1.0.

  Naciskamy przycisk Bitmaps  Otwiera nam się okno z narzędziami do edycji grafiki.  W górnym lewym rogu mamy pole ID - odpowiada ono za miejsce, w którym dana grafika się znajduje np. ID 000 to ikona FAX, ID 07F to jedna z ikon animacji kalkulatora itd. Po wybraniu interesującego nas ID po prostu edytujemy uwidoczniony w dolnej części obrazek jeden po drugim lub ładujemy go z pliku poprzez naciśnięcie przycisku Load from BMP.
  Na większą uwagę zasługuje funkcja Save all i Load all z tym, że tą drugą jest dość ciężko wykorzystać.

  Funkcja Save all służy do zapisania wszystkich klatek z danego pliku fls. Za jednym razem program podczas zapisu ułoży je w kolejności numerycznej lub zapisze całość jako jeden plik.
  Polecamy pierwsze rozwiązanie, gdyż pozwala ono na ładowanie tylko wybranych przez nas klatek. Po naciśnięciu przycisku Save all program pyta nas jak ma zapisać ikony tj. pojedynczo czy w całości.  Zaznaczamy opcję Each bitmap in a differend file in directory, czyli każda ikona oddzielnie. Wybór potwierdzamy naciskając Ok.
  Efekt tej operacji jest następujący. W katalogu w którym znajduje się macierzysty fls tworzone są pliki bmp.  Teraz mamy swobodny dostęp do każdej grafiki. W ten sposób można zgrać grafikę z Nokii 3410 i użyć jej w 3210 w takim stopniu, w jakim chcemy.

  Co do przycisku Load all to niestety użycie go jest mało efektywne, gdyż nie zgadzają się ilości klatek w animacjach np. Nokia 3410 przy animacji startowej ma tych klatek 14 natomiast 3310 już tylko 7 - czyli nie ma możliwości ładowania wszystkich klatek, gdyż zajmą one inny obszar.

  Teraz kiedy już mamy przeedytowane klatki, o które nam chodziło naciskamy przycisk ok i powracamy do okna głównego programu.  Zmiana czcionek

  Zmiana czcionek jest dość nieskomplikowaną operacją, jednak trzeba pamiętać, iż czcionka musi być w formacie środkowoeuropejskim - w przeciwnym razie nie będzie widać takich liter jak ą,ę,ć itd.
  Naciskamy przycisk Fonts i ukazuje nam się plansza zmiany czcionek.  W lewym górnym narożniku widzimy typy czcionek ekranowych w telefonie Nokia. Zaznaczenie którejś z nich spowoduje wykonanie wszystkich dalszych operacji na danym typie czcionki. Aby zmienić czcionke zaznaczamy tą nas interesującą (na przykładzie będziemy operować czcionką large/bold tj. czcionką używaną w menu głównym nad ikonami) i naciskamy Import Font.  W efekcie czego ukazuje się typowe dla windows okno dialogowe zmiany czcionek. Wybieramy teraz odpowiadającą nam czcionkę.  Naciskamy OK. Program zapyta jeszcze czy chcemy zmienić wielkość liter.  Zaznaczamy odpowiedź przeczącą.
  I gotowe - nowe czcionki zostały załadowane do flasha.  Naciskamy przycisk OK i powracamy do menu głównego programu

  Teraz należy zapisać nasz nowy flash na dysku twardym poprzez naciśnięcie ikonki z rysunkiem dyskietki na panelu głównym programu.  Po zapisaniu pliku fls. Praktycznie można już zakończyć prace z plikiem i przygotowywać się do załadowania programu do telefonu. My jednak na tym nie poprzestaniemy. Za pomocą programu G3Nolite zmusimy nasz telefon do zmiany wyświetlania na INVERSE czyli negatyw.

  Zmiana na INVERSE

  Uruchamiamy G3Nolite  Naciskamy przycisk Open i ładujemy do niego uprzednio przeedytowany i zapisany plik.  Program informuje nas o załadowaniu pliku. W oknie dialogowym zaznaczamy opcje invert LCD i naciskamy przycisk Patch. Gotowe. Zapisujemy plik używając przycisku Save, po czym zamykamy program.

  Obliczamy sumy kontrolne

  Aby nasz zmodyfikowany program działał, należy jeszcze przeliczyć sumy kontrolne. W przeciwnym razie nasz telefon pokaże po prostu Contact Service, a cała praca pójdzie na marne. Po tej operacji musimy już tylko załadować plik fls do telefonu i przeliczyć FAID.

  Uruchamiamy CHKFIXER  Naciskamy przycisk Choose and fix FuBu. Otwiera nam się okno dialogowe wyszukiwania pliku.  Wybieramy przeedytowany plik i naciskamy Otwórz. Program będzie pracował kilka minut (Pentium II 266 mhz), po czym wyświetli informacje o sumach kontrolnych.  Możemy teraz zamknąć program i uruchomić flasher.  W menu wybieramy Flash i naciskamy Write.

  Otwiera się okno dialogowe ładowania pliku, a my wybieramy przygotowany uprzednio plik.  i naciskamy Otwórz. Rozpoczynamy procedurę flashowania poprzez wciśnięcie na chwilkę POWER ON w telefonie. Po zakończeniu flashowania i włączeniu telefonu powinniśmy już widzieć pierwsze efekty. Widzimy zmienioną czcionkę i przede wszystkim literki sa białe a tło czarne.

  Ostatnia czynność to obliczenie FAID, czyli zsynchronizowanie danych z pamięci eeprom z danymi z pamięci flash. Bez tego nasz telefon nie odzyska zasięgu. Proponujemy użyć tutaj programu Dejana - jest najlepszy i najprostszy w obsłudze. Podłączamy telefon kablem MBUS do komputera, odpalamy program i wykonujemy kolejno operacje.  naciskamy F1 - przeliczamy dane z pamięci Flash  następnie naciskamy F2 i korygujemy dane związane z numerem IMEI  Ostatnia czynność to usunięcie wszelkich blokad simlock poprzez naciśnięcie F3  Wszystkie operacje wykonujemy na włączonym telefonie. Po zakończeniu tej ostatniej czekamy aż telefon samoistnie się zresetuje i odzyska zasięg - może to trwać nawet do 10 sekund. Jeśli reset nie nastąpi po tym czasie, należy wyłączyć i włączyć telefon.
  Gotowe - na tym kończymy cała operację.

  Prosimy o dokładne przeczytanie tego materiału przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań. Nawet najmniejszy błąd może się okazać tragiczny w skutkach dla telefonu, na którym wykonywane będą opisane tu zabiegi. Można się przed tym uchronić robiąc kopie bezpieczeństwa pamięci telefonu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia programowe, które mogą powstać na skutek skorzystania z powyższej instrukcji. Opis został przez nas przetestowany.