Home » Usuwanie komunikatu "Unauthorised action detected"

Usuwanie komunikatu "Unauthorised action detected"

Firma Panasonic wypuściła na rynek dwa telefony o symbolach GD 30 i GD 50, nie będziemy opisywać różnic pomiędzy tymi telefonami - dla nas najważniejszą sprawą jest dość przykra przypadłość wyżej wymienionych. Przy usuwaniu simlocka może wystąpić komunikat "Unauthorised action detected". Poniżej prezentowany opis przedstawia sprawdzony i stosowany w wielu serwisach sposób naprawy tego uszkodzenia.

Potrzebne będą:
 • Kabel do Panasonica gd30/50
 • Program Gd50 Repair_Unlock
 • Program Neo's GD 30-50 unlocker 7.3

  Programy do pobrania:
  GD50 Repair & Unlock
  Neo GD30-50 unlocker v.3

  Podłączamy telefon do komputera. Uruchamiamy program Gd50 Repair_unlock  Włączamy telefon i naciskamy "Set test mode". Program odczytuje IMEI i SERIAL  Okienka, w których program podaje dane, są edytowalne - my na ich miejsce wpisujemy dane z poniższego rysunku.  Dla rozwiania wątpliwości co to za znaczki w miejscu serialu, to po prostu duża litera "i".
  Naciskamy "Repair & unlock" - telefon na wyświetlaczu zaczyna podawać komendy po czym wychodzi do stanu wyjściowego.
  Wyżej opisaną operację należy powtarzać tak długo, aż w okienkach po naciśnięciu "Set test mode" pokażą się następujące dane.  Jako ciekawostkę podać można fakt, iż Panasonic naprawiony tą metodą wymagał powtórek aż 53 razy, jednak przeważnie kończy się na 10-15.
  Jeśli odczyt jest taki, jak powyżej nic już nie naciskamy - wyłączamy telefon i program.

  Uruchamiamy Neo's unlocker v7.3  Ustawiamy com-port z lewej strony, natomiast z prawej wpisujemy typ naprawianego telefonu, czyli gd30 lub gd50.  Naciskamy "Restore" i podążamy za poleceniami wydawanymi przez program. Kiedy usłyszymy dwa wysokie dźwięki wydobywające się z telefonu oznacza to, iż operacja została zakończona pomyślnie.

  Włączamy telefon. W ten sposób pozbyliśmy się komunikatu "Unauthorised action detected" oraz blokady SIM-LOCK.