Home » Usunięcie blokady simlock w telefonach Sony Z7 i Z7e

Usunięcie blokady simlock w telefonach Sony Z7 i Z7e

Telefon jest zablokowany, jeśli po włożeniu karty i włączeniu aparatu na wyświetlaczu zobaczysz napis SIM Lock or Zamek SIM. Do zdjęcia blokady będziesz potrzebował kabla serwisowego. Odblokowanie modeli Sony Z7 przypomina sposobem zdejmowanie blokady w Sony J-xx.

Będziemy potrzebować:
-Sony Z7 Log Reader
-Sony CMD-J5 Unlocker
-Uniwersalny Box 4.0 i kabel Sony J5 unlock

Upewnij się, że bateria jest naładowana do pełna. Wyjmij kartę sim i podłącz kabel - telefon musi być wyłączony.

Uruchom Z7_reads.exe. Program poprosi o wprowadzenie hasłą - należy wpisać 3.1415927 i wcisnąć ENTER.
Gdy zobaczysz napis 'Turn on phone', wciśnij POWER ON na krócej niż 1 sekundę - telefon nie może się włączyć. POWER ON wciskamy tylko do zainicjowania zczytywania danych z telefonu do pliku log.Po rozpoczęciu transmisji zobaczymy napis "sending viurs" - jest to tylko komentatrz autora nie mający nic wspólnego z wirusem. :) Potem pojawi się kod, co oznacza, że został utworzony plik log.
Następnie przejdź do folderu, gdzie umieściłeś plik Z7_reads.exe. Znajdziesz tam nowoutworzony plik Z7-AGG.LOG.
Otwórz powyższy plik korzystając z windowsowego Notatnika. Jeśli dane z telefonu zostały zczytane poprawnie, w pliku Z7-AGG.LOG zobaczymy:
12023C175894 06-10-2004 / 14:11:43
Kod który nas interesuje to 12023C175894. Jest to phone ID niezbędny do wygenerowania kodu odblokowującego. Oczywiste jest, że phone ID jest inny dla każdego egzemplarza telefonu Z7.
Następnie uruchom program Sony CMD-J5 Unlocker.Wprowadź ręcznie zczytany phone id w oknie ID - w naszym przypadku 12023C175894 - i wciśnij ENTER.
Program wygeneruje kod jak pokazano poniżej.Dla nas najważniejszy kod pojawia się w oknie SIM. Jest to 42149806. Użyjemy go do zdjęcia blokady sim.
Ogólny kod do wprowadzenia to *#7465625*12*SIM# gdzie zamiast SIM wprowadzamy 42149806, więc kompletny kod ma postać *#7465625*12*42149806#

Po wpisaniu kodu zobaczymy napis OK i telefon się zrestartuje. Jeśli kod zostanie odrzucony, należy poczekać minutę lub dłużej. Następnie wprowadzamy go ponownie, ponieważ prawdopodobnie został on źle wpisany. Jeśli dalej się nie udaje - zacznij wszystko od początku. Być może źle wpisałeś kod ID.

Póżniej wprowadzamy następujący kod *#7465625*22*SIM# gdzie zamiast SIM wpisujemy 42149806, więc kompletny kod ma postać *#7465625*22*42149806#
Telefon wyświetli OK i się zrestartuje.

Teraz możesz włożyć kartę sim i korzystać z telefonu w wybranej sieci bez żadnego problemu.

Jeśli telefon posiada blokadę WAP, musimy wprowadzić analogiczne kody. Dla blokady WAP maja one postać:
*#9275625*12*WAP#
*#9275625*22*WAP#
gdzie zamiast WAP wpisujemy odczytany kod WAP. U nas kod WAP to 64612128.

Jest jeszcze parę przydatnych kodów do telefonów Sony:
*#06# - Wyświetla IMEI telefonu
*#7465625# = *#simlock# - Wyświetla status blokady SIM
*#7353273# = *#release# - Wyświetla wersję firmwaru (oprogramowania) w telefonie
*#78737322867973738# = *#superfactoryreset# - Resetuje dane personalne (najpierw wyjmij kartę SIM)
*#73287489263373738# = *#securitycodereset# - Resetuje kod aparatu do 0000 (najpierw wyjmij kartę SIM)

Inne kody:
*#7465625*XX*SIM#
(gdzie SIM jest 8-cyfrowym kodem odczytanym przez program Sony CMD-J5 Unlocker)
a w miejsce XX możemy wpisać:
12 -> deaktywacja blokady sieci
22 -> deaktywacja blokady operatora
11 -> aktywacja domyślnej blokady simlock
21 -> aktywacja blokady operatora
31 -> 11 i 21 w jednym
32 -> 12 i 22 w jednym
51 -> aktywacja blokady NW subset
52 -> deaktywacja 51
61 -> aktywacja blokady corporate
62 -> deaktywacja 61
71 -> aktywacja osobistej blokady SIM
72 -> deaktywacja 71
96 -> aktywacja blokady IMSI range
97 -> deaktywacja 96
98 -> 11 i 96 w jednym
99 -> 12 i 97 w jednym
Przykładowo jeśli ponownie chcemy założyć blokadę sieci - wkładamy kartę sim sieci, w której ma zostać założona blokada sim. Następnie wprowadzamy kod *#7465625*11*SIM# i później *#7465625*21*SIM#
Jak zwykle zamiast SIM w kodzie wpisujemy 8-cyfrowy kod odczytany przez program Sony CMD-J5 Unlocker.