Home » Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

1. Firma gwarantuje sprawne działanie produktu i udziela gwarancji na:
Boxy serwisowe - 3 miesiące
Ładowarki sieciowe i samochodowe - gwarancja 7 dni
Kable - 7 dni
Inne produkty - 7 dni
Brak gwarancji na poprawne działanie serwerów, logów, dostępów do supportów, aktywacji i aktualizacji.

2. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie. Naprawy będą dokonywane w ciągu 21 dni od daty przyjęcia produktu do naprawy.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy w przypadku gdy:
- w okresie gwarancji wykonano 4 istotne naprawy a produkt nadal wykazuje wady.
- Firma stwierdzi, że nastąpiła wada niemożliwa do usunięcia.

4. Gwarancją nie są objęte:
- towary uszkodzone przez nieumiejętne użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem
- towary uszkodzone mechanicznie
- towary uszkodzone przez użytkowanie lub pozostawienie produktu w nieodpowiednich warunkach (duże nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura, nadmierna wilgotność itp.)
- towary w których uszkodzenia powstałe z winy użytkownika
- towary samowolnie naprawiane lub przerabiane
- towary uszkodzone przez pliki lub oprogramowanie inne, niż dostarczone przez sprzedającą Firmę lub pobrane z jej serwera
- towary uszkodzone przez podłączenie dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez Firmę GSM-Support
- towary uszkodzone w skutek przepięć sieci elektrycznej
- towary ulegające naturalnemu zużyciu wskutek eksploatacji, np. grzałki do lutownic, wtyczki, uchwyty, złączki, diody.
- dostępy do serwerów, logi, aktywacje i aktualizacje, jak również ich utrata.

5. W przypadku wystąpienia wady Użytkownik powinien dostarczyć produkt wraz z wszystkimi dodatkami otrzymanymi przy zakupie (nie dot. tzw. gratisów) w celu dokonania naprawy.

6. Gwarancja jest ważna z nienaruszonymi plombami znajdującymi się na produkcie. Jakiekolwiek zmiany, zamazania lub wytarcia mogą spowodować unieważnienie udzielonej gwarancji.

UWAGA:
Gwarancja jest udzielana tylko i wyłącznie na poprawne działanie kabli, kluczy, urządzeń, interfejsów. Nie jesteśmy producentami ani właścicielami oprogramowania. Po złożeniu zamówienia każdy użytkownik otrzyma informację, skąd pobrać oprogramowanie i pliki działające z zakupionym sprzętem. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem użycie plików lub programów dostępnych bezpłatnie w sieci Internet.

Szkody wynikłe podczas transportu:
Wszystkie paczki pakowane są bardzo starannie a produkty zabezpieczone specjalnym materiałem zapobiegającym zniszczeniu.

Nasza Firma nie odpowiada za szkody wynikłe podczas przesyłki Poczta Polską. W takim przypadku występujemy z reklamacją i całość odszkodowania przyznanego przez Pocztę Polską SA przekazujemy Klientowi.

Nasza Firma odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku przesyłki kurierem tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia szkody kurierowi przed odebraniem przesyłki oraz sporządzenia przez kuriera odpowiedniego protokołu reklamacyjnego.
Klient będący osobą fizyczną (Konsument) ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 10 dni od dnia wysłania przesyłki (wydania towaru) bez podania przyczyny, jeśli towar nie był używany/zarejestrowany/aktualizowany/modyfikowany itp.