Home » Ochrona Prywatności

Ochrona Prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności, dlatego prezentujemy nasze stanowisko w sprawie zasad gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o Klientach.

Deklaracja ochrony prywatności danych
Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w ankiecie rejestracyjnej. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "O ochronie danych osobowych", Klienci sklepu mają m. in. prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane ?
Każdy Klient korzystający z naszego serwisu pozostaje anonimowy tak długo, aż sam zdecyduje inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach jak np. adres IP są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją. Poza tym adresy IP mogą być wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Założenie konta wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje umożliwiające potwierdzenie i wysłanie zmówienia. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi Klientami w celu realizacji zamówień.

Prawo wyboru
Wszystkim Klientom dajemy możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Realizacja zamówienia nie wymaga zakładania konta, jedynie jednorazowego podania danych umożliwiających potwierdzenie i wysyłkę zamówienia. Założenie konta jest dobrowolną decyzją Klienta i może on w każdej chwili z tego zrezygnować. Jednakże posiadanie konta daje pewne udogodnienia jak np. wgląd w historię swoich zamówień, sprawdzenie w jakim etapie realizacji jest zamówienie, informacje o nowościach, promocjach, itp.

W jaki sposób chronione są informacje?
Informacje są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Udostępnianie informacji innym podmiotom.
Informacje osobowe mogą być udostępniane tylko instytucjom i organom, w sytuacjach przewidzianych polskim prawem. Na podstawie uzyskanych informacji mogą być sporządzane zbiorcze zestawienia statystyczne, które nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji.
Udostępniamy każdemu Klientowi stronę logowania dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez nas danych osobowych o Kliencie. W przypadku, gdyby Klient uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do nas pisemnie.

Pytania
Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony prywatności.
Rozwój technologii powoduje, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie i uwagi naszych Klientów dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy je kierować elektronicznie lub pocztą tradycyjną.