Home » Naprawa programowych uszkodzeń w telefonach SIEMENS A3x oraz A40

Naprawa programowych uszkodzeń w telefonach SIEMENS A3x oraz A40

Zacznijmy od tego, że wszystkie Siemens'y A35, A36 i A40 oparte są na tej samej płycie głównej. Oznacza to, iż wyżej wymienione telefony mają doładnie taką samą budowę wewnętrzną. Istnieje kilka odstępstw od tej reguły, jednak w chwili obecnej nie będę rozwijał głębiej tego tematu. Dla nas najważniejszy jest fakt, że płyta wyjęta z talefonu A40 pasuje do A35 i nie wpływa to na jego prawidłowe działanie.
To czym mamy się zająć, to naprawa uszkodzeń programowych Siemensa serii "A".

Objawy uszkodzenia
Objawów uszkodzenia może być kilka:
1. Telefon ma na wyświetlaczu napis Wrong Soft. Oznacza to tylko jedno - naruszony bądź całkowicie zmieniony obszar pamięci EEPROM w telefonie. Bardzo często spotykany po zbyt obszernym flashowaniu programem "Ziemens x3x series workshop 1.22". Jeśli już wgrywamy tym programem oprogramowanie, to pamiętajmy o jednej zasadzie. Nigdy nie zaznaczamy pola EEPROM u dołu programu. To skutecznie uchroni nas przed niezbyt miłą niespodzianką.
2. Telefon włącza się, ale wydaje tylko sygnał dzwiękowy, po czym się wyłącza. Prawdopodobna przyczyna to wykasowana zawartość pamięci EEPROM.
3. Telefon nie uruchamia się w ogóle. Przyczyną może być przerwany proces podczas wgrywania oprogramowania do pamięci, bądź błędy podczas ładowania.

Wszystkie wyżej wymienione objawy można usunąć metodą opisaną poniżej.

Potrzebne będą:
 • Kabel PC-GSM zgodny z Siemens x35
 • Ziemens Workshop 1.22
 • Flash do A3X
 • Logger
 • Map Creator

  Programy do pobrania:
  Siemens Ziemens 1.22
  Flash do A3X
  Logger
  Map Creator

  Podłączamy telefon do komputera za pośrednictwem kabla.
  Następnie uruchamiamy program Ziemens Workshop 1.22 i ustawiamy używany przez nas COM-PORT. Poniżej wybieramy typ telefonu "A3X", oraz typ loadera 1.05EG lub 1.09EG z doświadczenia wiem, iż najczęściej spotykany jest 1.09EG i w 90% przypadków to jego będziemy używać. Jeżeli wybierzemy zły loader, to program nie obsłuży nam telefonu. Nie grozi to żadnymi przykrymi konsekwencjami.
  Po ustawieniu wszystkich parametrów jak na rys. poniżej



  Naciskamy przycisk "Read Info". Program przechodzi do pracy i prosi o włączenie telefonu



  pokazując u dołu napis "Power ON the phone" - naciskamy włącznik telefonu i po chwili program odczytuje dane w części INFO.
  W górnej częsci programu znajduje się ramka oznaczona jako Flash Buffer z dwoma ikonkami. Naciskamy ikonke katalogu i ładujemy potrzebny plik w formacie bin



  Jeżeli plik został załadowany prawidłowo, to efekt będzie następujący



  Potem zaznaczamy wszystkie cztery pola w prawym dolnym rogu programu



  włącznie z opcją EEPROM, gdyż nasz telefon ma już uszkodzenie oprogramowania w tej części pamięci. Musimy ją odtworzyć i jest to szczególnie ważne dla telefonów z migającym ekranem lub nie włączających się w ogóle. Telefony z napisem Wrong soft tak naprawde flashujemy tylko po to, aby mieć pewność, iż zawartość pamięci flash jest prawidłowa i nie zawiera żadnych niepożądanych zmian.
  Naciskamy przycisk "Write Flash" i uruchamiamy telefon. Po kilku sekundach, kiedy program wyśle loader, telefon zacznie migać. Oznacza to, iż oprogramowanie jest przesyłane do telefonu i po kilku minutach program kończy działanie informując nas o tym napisem READY.
  Potwierdzeniem zakończenia operacji przesyłu danych jest ustanie migania podświetlenia telefonu. Odłączamy kabel i uruchamiamy telefon. Na wyświetlaczu, powinien nam się pokazać napis Wrong Soft - więc telefon nam się uruchamia i mamy pewność, iż zawartość jego pamięci jest prawidłowa.

  Przechodzimy do naprawy pamięci EEPROM, bo tam jest zlokalizowana usterka,, dzięki której mamy na wyświetlaczu komunikat Wrong Soft.
  Uruchamiamy Siemens Logger 4.02 i w zakładce Logger ustawiamy typ telefonu.



  Naciskamy Read phone i uruchamiamy telefon. Po chwili otwiera się formatka o nazwie Pform z dwoma okienkami pełnymi zer. W pierwsze okienko wpisujemy stary IMEI a w drugie nowy. Jeżeli nie podlega on zmianie, wpisujemy dwa razy to samo. Ostatnia cyfra nie daje się wpisać - jest ustawiana automatycznie. Teraz zapisujemy plik pod łatwą do zapamietania nazwą. Następnie otwieramy uprzednio wygenerowany plik za pomocą Notatnika. Po otwarciu widzimy taką jego zawartość:

  LOG File.Version 4.0
  This log file should be sent to Max-RFon@Carrier.kiev.ua
  ********************************************************

  [Model: Siemens A35][PhoneID: CC8B3D31][Desired IMEI: 350019-39-591916]

  usuwamy z niego wpis Version 4.0. W przeciwnym razie kalkulator go nie przyjmie. Postać końcowa loga ma być następująca:

  LOG File.
  This log file should be sent to Max-RFon@Carrier.kiev.ua
  ********************************************************

  [Model: Siemens A35][PhoneID: CC8B3D31][Desired IMEI: 350019-39-591916]

  Nie zmieniamy nic poza wpisem Version 4.0 i zapisujemy zmiany wychodząc z Notatnika.
  Uruchamiamy kalkulator i naciskamy "Open log"



  Efekt jest następujący



  W odpowiednich miejscach ukazują nam się dane z naszego telefonu. Wciskamy "Save MAP" i zapisujemy plik. Zamykamy kalkulator.
  Ponownie uruchamiamy logger. Ustawiamy na zakładkę Write IMEI i wciskamy Open MAP



  Po załadowaniu pliku całość wygląda jak na rysunku powyżej. Proszę zwrócić szczególną uwagę na nie zaznaczanie opcji "Auto detect" i ręczne ustawienie modelu przed wgrywaniem.
  Naciskamy Write IMEI i uruchamiamy telefon. Program zaczyna przesyłać dane - trwa to ok. 10 sek.
  Odłączamy kabel i uruchamiamy telefon. GOTOWE